Bolu Kamera Sistemleri

GÜVENİLİRLİK
İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

MÜŞTERİ ODAKLILIK
İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirlemek; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

SONUÇ ODAKLILIK
Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.

TAKIM ÇALIŞMASI
Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

SÜREKLİ GELİŞİM
Mesleki ve bireysel gelişimini şirketine fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek.

İLETİŞİM
İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.

ANALİTİK DÜŞÜNME
Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler, sayısal ölçütler ve göstergeler kullanmak.

STRES YÖNETİMİ
Karşılaştığı stresli durumlar karşısında olumlu bir tavır sergilemek ve bu durumları etkin bir şekilde yönetmek.

PLANLAMA
Sorumluluğundaki faaliyetleri plan dahilinde yürüterek işlerin sorunsuz, iç ve dış müşteriyi tatmin edecek seviyede gerçekleştirmek.

bolu kamera sistemleriEtiketler: bolu kamera sistemleri bolu güvenlik kamerası